Monday, August 20, 2012

ANYONG TUBIG                                                     
(TRUE STORY)

Subject-Sibika
Teacher:Ano ang pinakamalaking anyong tubig?
Pupil1: Karagatan!
Teachet: Ok,Tama!ano namang anyong tubig ang napapaligiran ng lupa?
Pupil2: Lawa!!
Teacher: very good!eh ano namang anyong tubig ang bumabagsak mula sa mataas na lugar?
Pupil3: Talon!!
Teacher: Tama!Ano naman po yung maliit na anyong tubig at umaagos patungong dagat?
Pupil4: umm...umm...Kanal??
Teacher: meron po siyang mga isda.
Pupil4: aquarium??
Teacher: pwede po tayong lumangoy dito!
Pupil4: ahh...BAHA!!
Teacher: ........